کربوکسی تراپی

.?کربوکسی تراپی ?در این تکنیک از تزریق گاز دی اکسید کربن بانام علمی کربوکسی دربافت مورد نظر استفاده میشود.?کربوکسی تراپی در بافت، موجب بالا رفتن گردش خون، مویرگ سازی جدید…

ادامه خواندنکربوکسی تراپی