کربوکسی تراپی

.🔷کربوکسی تراپی 🔸در این تکنیک از تزریق گاز دی اکسید کربن بانام علمی کربوکسی دربافت مورد نظر استفاده میشود.🔸کربوکسی تراپی در بافت، موجب بالا رفتن گردش خون، مویرگ سازی جدید…

ادامه خواندنکربوکسی تراپی