اندومتروزیس

بیماری اندومتروزیس چیست؟ 🔸همانطور که می دانیم رحم دارای سه لایه است. لایه داخلی(آندومتر)، لایه عضلانی میانی(میومتر) و لایه خارجی(سروز رحم).🔸در بیماری آندومتریوزیس، بافت لایه داخلی(آندومتر)، به صورت نابجا در…

ادامه خواندناندومتروزیس