هیستروسکوپی

?هیستروسکوپی چیست؟


هیستروسکوپی یکی از روش های جراحی درون بین می باشد که توسط دوربین مخصوصی به نام هیستروسکوپ، فضای داخل حفره رحم مورد ارزیابی و دید مستقیم قرار می گیرد و به این ترتیب هر گونه مورد غیر طبیعی موجود در رحم مانند پولیپ، فیبروم، دیواره های غیرطبیعی که ایجاد نازایی یا سقط می کنند، تشخیص داده شده و درمان می شوند.
?در چه مواردی هیستروسکوپی پیشنهاد می شود؟
تمام خانم هایی که دچار خونریزی های غیر طبیعی رحم بدون مشکلات هورمونی هستند و یا افزایش غیرطبیعی ضخامت لایه داخلی رحم(آندومتر) را دارند و یا به علت همین خونریزی های غیرطبیعی برای آنها در سونوگرافی وجود پولیپ یا فیبروم گزارش شده است، خانم هایی که نازایی بدون علت شناخته شده دارند، وجود سقط های مکرر در بانوان و گزارش دیواره غیر طبیعی در رحم(سپتوم)، چسبندگی های غیر طبیعی حفره آندومتر(داخل رحم) و خروج آیودی جامانده در رحم، بایستی تحت هیستروسکوپی قرار بگیرند.
با انجام هیستروسکوپی و برداشت پولیپ و فیبروم داخل حفره در بسیاری موارد می توان جلوی هیسترکتومی(برداشت رحم) را در یک خانم جوان گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید